Học Tiếng Anh Thật Với Mọi Trình Độ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Học Tiếng Anh Thật Với Mọi Trình Độ

Bài gửi  ductin1124 on Wed May 11, 2011 4:28 pm

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…


Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


Giáo trình

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Phần mềm hỗ trợ xem film đuôi .avi

Phần mềm hỗ trợ ghép file đuôi .001,.002.....

Download ( pass : haiphongit )

Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)

VCD1:
http://www.mediafire.com/?inmlim44moy
http://www.mediafire.com/?2m0zinuz4oj
---------------------------------------------------

VCD2:
http://www.mediafire.com/?m4dwmo1njnz
http://www.mediafire.com/?mvttzdmumty
-----------------------------------------------------

VCD3:
http://www.mediafire.com/?fztwm24igqw
http://www.mediafire.com/?mkwezntdzyl
---------------------------------------------------

VCD4:
http://www.mediafire.com/?wn3hgknzg3n
http://www.mediafire.com/?2nlwczeltzt
--------------------------------------------------

VCD5:
http://www.mediafire.com/?mflahkgnyku
http://www.mediafire.com/?myulmnm5mkm
-------------------------------------------------------

VCD6:
http://www.mediafire.com/?w2fwmlyzmyw
http://www.mediafire.com/?mxxdyyznmy1
---------------------------------------------------------

VCD7:
http://www.mediafire.com/?i4lzie00nzj
http://www.mediafire.com/?m5mwe11gc1y
----------------------------------------------------

VCD8:
http://www.mediafire.com/?yzfzjngknny
http://www.mediafire.com/?zm2nzvm3njz

-----------------------------------------------------

VCD9:
http://www.mediafire.com/?0miznw2yklw
http://www.mediafire.com/?ygz3zjvqnmc
------------------------------------------------------

VCD10:
http://www.mediafire.com/?ez2jgzqtm1w
http://www.mediafire.com/?nedzluumyoy


-----------------------------------------------------

VCD11:
http://www.mediafire.com/?mmdydzgdlym
http://www.mediafire.com/?g5mmzqwzuwn
-----------------------------------------------

VCD12:
http://www.mediafire.com/?mtnyj4yyz5o
http://www.mediafire.com/?nmjdz2xd2zn

--------------------------------------------------

VCD13:
http://www.mediafire.com/?mdyjomjnzzh
http://www.mediafire.com/?nqnzwfmmmij

--------------------------------------------------

VCD14:
http://www.mediafire.com/?zw0mgo3mzjx
http://www.mediafire.com/?gzmzzk0jyzf

--------------------------------------------------

VCD15:
http://www.mediafire.com/?z5yumto11m1
http://www.mediafire.com/?znu3ylyjkmn

--------------------------------------------------

VCD16:
http://www.mediafire.com/?dxjljqonmmo
http://www.mediafire.com/?ojmoyjjmnct

--------------------------------------------------
VCD17:
http://www.mediafire.com/?mmwmwgzenz5
http://www.mediafire.com/?y2zyzlbdexh

--------------------------------------------------

VCD18:
http://www.mediafire.com/?nkumtmz1vo2
http://www.mediafire.com/?1moy5qyuvff

--------------------------------------------------

VCD19:
http://www.mediafire.com/?c2izymizvzi
http://www.mediafire.com/?mzuw5zymm2c
--------------------------------------------------

VCD20:
http://www.mediafire.com/?ygfm5z2dm3l
http://www.mediafire.com/?lyodonqthzu

--------------------------------------------------

VCD21:
http://www.mediafire.com/?ztzoiwgzd5j
http://www.mediafire.com/?nmblwqnmzmm
--------------------------------------------------

VCD22:
http://www.mediafire.com/?tm0awwxmzze
http://www.mediafire.com/?0zwtmmz5tmy

--------------------------------------------------

VCD23:
http://www.mediafire.com/?ew3jjylwty5
http://www.mediafire.com/?mbcmeg2oddm

--------------------------------------------------

VCD24:

http://www.mediafire.com/?oewevooyyyj
http://www.mediafire.com/?kirynjxdvmo

--------------------------------------------------

VCD25:
http://www.mediafire.com/?mldchfnyo2j
http://www.mediafire.com/?1zn2ymzfjff

--------------------------------------------------

VCD26:
http://www.mediafire.com/?zyy0ib1tgoz
http://www.mediafire.com/?zyn3mt2tzn4

--------------------------------------------------

VCD27:
http://www.mediafire.com/?woazzuz2ynm
http://www.mediafire.com/?eodmdzmmzgm

--------------------------------------------------

VCD28:
http://www.mediafire.com/?nwymrnwhdmn
http://www.mediafire.com/?dznyzgkjwt5

--------------------------------------------------

VCD29:
http://www.mediafire.com/?5mnzajdedmv
http://www.mediafire.com/?tgybzonhxi4

--------------------------------------------------

VCD30:
http://www.mediafire.com/?ay2qmzzytqw
http://www.mediafire.com/?dmlmi4htmzy

Phần II - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS ( 30 VCD )

VCD1:
http://www.mediafire.com/?euyyzzntljt
http://www.mediafire.com/?ykdtdehoze2

---------------------------------------------------

VCD2:
http://www.mediafire.com/?wydlnt0g2iz
http://www.mediafire.com/?atkvnznem2q

-----------------------------------------------------

VCD3:
http://www.mediafire.com/?mew3xjdtwyj
http://www.mediafire.com/?qjtmoyivzvy


---------------------------------------------------

VCD4:
http://www.mediafire.com/?yjzm1kmkajm
http://www.mediafire.com/?21z2mfnnjzc


--------------------------------------------------

VCD5:
http://www.mediafire.com/?zmwwozbzuk1
http://www.mediafire.com/?gnq5qkuc4y4

-------------------------------------------------------

VCD6:
http://www.mediafire.com/?kiivyvdzmgy
http://www.mediafire.com/?xjvy2mmkhj0

---------------------------------------------------------

VCD7:
http://www.mediafire.com/?tytkwzejkgk
http://www.mediafire.com/?iul2z4dyymw


----------------------------------------------------

VCD8:
http://www.mediafire.com/?2rjfwcmgmjd
http://www.mediafire.com/?33mhnoztwj0


-----------------------------------------------------

VCD9:
http://www.mediafire.com/?nddzxnogozn
http://www.mediafire.com/?yx02zlj2iij

------------------------------------------------------

VCD10:
http://www.mediafire.com/?03tkeindltm
http://www.mediafire.com/?mimdzwxz2hf


-----------------------------------------------------

VCD11:
http://www.mediafire.com/?mzgjmwwy0mh
http://www.mediafire.com/?whiy5v0hrtz


-----------------------------------------------

VCD12:
http://www.mediafire.com/?uomtmyzigyt
http://www.mediafire.com/?5vjlmm5mc2t

--------------------------------------------------

VCD13:
http://www.mediafire.com/?imyumhtm4dn
http://www.mediafire.com/?jork3tgwo0h

--------------------------------------------------

VCD14:
http://www.mediafire.com/?t42tjwyzkzl
http://www.mediafire.com/?uywdt5eyt0t


--------------------------------------------------

VCD15:
http://www.mediafire.com/?ynmxk5kddme
http://www.mediafire.com/?2nmyywnmjiw

--------------------------------------------------

VCD16:
http://www.mediafire.com/?nubuzlgznym
http://www.mediafire.com/?izzmdtzn3nj

--------------------------------------------------
VCD17:
http://www.mediafire.com/?nt5xxym21km
http://www.mediafire.com/?oluedulyolo

--------------------------------------------------

VCD18:
http://www.mediafire.com/?kjddnzongny
http://www.mediafire.com/?zgjolodouhz

--------------------------------------------------

VCD19:
http://www.mediafire.com/?uidjzmidkq1
http://www.mediafire.com/?humz4lyqo5m


--------------------------------------------------

VCD20:
http://www.mediafire.com/?yhdgomdtmvw
http://www.mediafire.com/?nymwi2mnnmm

--------------------------------------------------

VCD21:
http://www.mediafire.com/?zrygqmakvmm
http://www.mediafire.com/?4qji2nwymbm

--------------------------------------------------

VCD22:
http://www.mediafire.com/?lytemyzzwzj
http://www.mediafire.com/?twmtlniqgmz

--------------------------------------------------

VCD23:
http://www.mediafire.com/?dhnxm2gzj0z
http://www.mediafire.com/?4itzngjoazk


--------------------------------------------------

VCD24:
http://www.mediafire.com/?y2mzj2zhoag
http://www.mediafire.com/?jdjjo4cqq0m


--------------------------------------------------

VCD25:
http://www.mediafire.com/?ztz5rydl2qd
http://www.mediafire.com/?w1amniym2zn

--------------------------------------------------

VCD26:
http://www.mediafire.com/?2njlzowcd2w
http://www.mediafire.com/?k2mkw0mzlyd


--------------------------------------------------

VCD27:
http://www.mediafire.com/?tzyz5mvzwdz
http://www.mediafire.com/?znzymenyggq

--------------------------------------------------

VCD28:
http://www.mediafire.com/?yzk1ka2ym1n
http://www.mediafire.com/?mzjnjk10n1j


--------------------------------------------------

VCD29:
http://www.mediafire.com/?ztnnvmhmwtz
http://www.mediafire.com/?iz1qyllmwyw

--------------------------------------------------

VCD30:
http://www.mediafire.com/?fzdmk1tmtdt
http://www.mediafire.com/?mm3fkmvykjy

Phần III - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS

VCD1:
http://www.mediafire.com/?enhrodyokzn
http://www.mediafire.com/?bwyg5m50gnx

--------------------------------------------------

VCD2:
http://www.mediafire.com/?ciyyizdregd
http://www.mediafire.com/?0jzjidcdry2


--------------------------------------------------

VCD3:
http://www.mediafire.com/?n2jmzwjijyz
http://www.mediafire.com/?tcyykgtmynj

--------------------------------------------------

VCD4:
http://www.mediafire.com/?vtzwteozjiz
http://www.mediafire.com/?iz0zztjf5ty

--------------------------------------------------


VCD5:
http://www.mediafire.com/?xjye2umjyha
http://www.mediafire.com/?mmv2jzweyv3

--------------------------------------------------
VCD6:
http://www.mediafire.com/?m1yzjtmlztw
http://www.mediafire.com/?udawdmimjt2

--------------------------------------------------
VCD7:
http://www.mediafire.com/?ymy2tyohkyz
http://www.mediafire.com/?2j2wyonmdxe

--------------------------------------------------

VCD8:
http://www.mediafire.com/?zalymyoemyw
http://www.mediafire.com/?jyzwde2gf5z

--------------------------------------------------
VCD9:
http://www.mediafire.com/?gmyzjozfwzn
http://www.mediafire.com/?dztzgximyzh

--------------------------------------------------

VCD10:
http://www.mediafire.com/?gxmzwd4wetn
http://www.mediafire.com/?yxzw3ozi2y0

--------------------------------------------------
VCD11:
http://www.mediafire.com/?muqgddazm5j
http://www.mediafire.com/?gnoym31jdjz

--------------------------------------------------

VCD12:
http://www.mediafire.com/?vyftgjdnhyf
http://www.mediafire.com/?zzjzmyz2jtm

--------------------------------------------------

VCD13:
http://www.mediafire.com/?jnle1mj3nnh
http://www.mediafire.com/?t4wfjyjn2dt

--------------------------------------------------

VCD14:
http://www.mediafire.com/?50wih1x5kih
http://www.mediafire.com/?zq04ftwjyzo

--------------------------------------------------

VCD15:
http://www.mediafire.com/?dv3zcjd5mmn
http://www.mediafire.com/?l0zkmddgnkd

--------------------------------------------------

VCD16:
http://www.mediafire.com/?tjqhujn0wgn
http://www.mediafire.com/?gyvnvyhmdnm

--------------------------------------------------

VCD17:
http://www.mediafire.com/?mo2gjhqam5d
http://www.mediafire.com/?dfl2y2jnmfz

--------------------------------------------------


VCD18:
http://www.mediafire.com/?wzr53nl4mgm
http://www.mediafire.com/?yz5mw4j1nd3
--------------------------------------------------

VCD19:
http://www.mediafire.com/?qyzmm1qjdfd
http://www.mediafire.com/?nj1jznmd3jn

--------------------------------------------------

VCD20:
http://www.mediafire.com/?zw2jmnj5ja1
http://www.mediafire.com/?g2mzdgz1mqt
avatar
ductin1124
Gà Con
Gà Con

Tổng số bài gửi : 37
Points : 98
Join date : 09/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết