Học Tiếng Anh Thật Với Mọi Trình Độ

Go down

Học Tiếng Anh Thật Với Mọi Trình Độ

Bài gửi  ductin1124 on Wed May 11, 2011 4:28 pm

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…


Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).

Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


Giáo trình

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Phần mềm hỗ trợ xem film đuôi .avi

Phần mềm hỗ trợ ghép file đuôi .001,.002.....

Download ( pass : haiphongit )

Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)

VCD1:
mediafire.com ?inmlim44moy
mediafire.com ?2m0zinuz4oj
---------------------------------------------------

VCD2:
mediafire.com ?m4dwmo1njnz
mediafire.com ?mvttzdmumty
-----------------------------------------------------

VCD3:
mediafire.com ?fztwm24igqw
mediafire.com ?mkwezntdzyl
---------------------------------------------------

VCD4:
mediafire.com ?wn3hgknzg3n
mediafire.com ?2nlwczeltzt
--------------------------------------------------

VCD5:
mediafire.com ?mflahkgnyku
mediafire.com ?myulmnm5mkm
-------------------------------------------------------

VCD6:
mediafire.com ?w2fwmlyzmyw
mediafire.com ?mxxdyyznmy1
---------------------------------------------------------

VCD7:
mediafire.com ?i4lzie00nzj
mediafire.com ?m5mwe11gc1y
----------------------------------------------------

VCD8:
mediafire.com ?yzfzjngknny
mediafire.com ?zm2nzvm3njz

-----------------------------------------------------

VCD9:
mediafire.com ?0miznw2yklw
mediafire.com ?ygz3zjvqnmc
------------------------------------------------------

VCD10:
mediafire.com ?ez2jgzqtm1w
mediafire.com ?nedzluumyoy


-----------------------------------------------------

VCD11:
mediafire.com ?mmdydzgdlym
mediafire.com ?g5mmzqwzuwn
-----------------------------------------------

VCD12:
mediafire.com ?mtnyj4yyz5o
mediafire.com ?nmjdz2xd2zn

--------------------------------------------------

VCD13:
mediafire.com ?mdyjomjnzzh
mediafire.com ?nqnzwfmmmij

--------------------------------------------------

VCD14:
mediafire.com ?zw0mgo3mzjx
mediafire.com ?gzmzzk0jyzf

--------------------------------------------------

VCD15:
mediafire.com ?z5yumto11m1
mediafire.com ?znu3ylyjkmn

--------------------------------------------------

VCD16:
mediafire.com ?dxjljqonmmo
mediafire.com ?ojmoyjjmnct

--------------------------------------------------
VCD17:
mediafire.com ?mmwmwgzenz5
mediafire.com ?y2zyzlbdexh

--------------------------------------------------

VCD18:
mediafire.com ?nkumtmz1vo2
mediafire.com ?1moy5qyuvff

--------------------------------------------------

VCD19:
mediafire.com ?c2izymizvzi
mediafire.com ?mzuw5zymm2c
--------------------------------------------------

VCD20:
mediafire.com ?ygfm5z2dm3l
mediafire.com ?lyodonqthzu

--------------------------------------------------

VCD21:
mediafire.com ?ztzoiwgzd5j
mediafire.com ?nmblwqnmzmm
--------------------------------------------------

VCD22:
mediafire.com ?tm0awwxmzze
mediafire.com ?0zwtmmz5tmy

--------------------------------------------------

VCD23:
mediafire.com ?ew3jjylwty5
mediafire.com ?mbcmeg2oddm

--------------------------------------------------

VCD24:

mediafire.com ?oewevooyyyj
mediafire.com ?kirynjxdvmo

--------------------------------------------------

VCD25:
mediafire.com ?mldchfnyo2j
mediafire.com ?1zn2ymzfjff

--------------------------------------------------

VCD26:
mediafire.com ?zyy0ib1tgoz
mediafire.com ?zyn3mt2tzn4

--------------------------------------------------

VCD27:
mediafire.com ?woazzuz2ynm
mediafire.com ?eodmdzmmzgm

--------------------------------------------------

VCD28:
mediafire.com ?nwymrnwhdmn
mediafire.com ?dznyzgkjwt5

--------------------------------------------------

VCD29:
mediafire.com ?5mnzajdedmv
mediafire.com ?tgybzonhxi4

--------------------------------------------------

VCD30:
mediafire.com ?ay2qmzzytqw
mediafire.com ?dmlmi4htmzy

Phần II - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS ( 30 VCD )

VCD1:
mediafire.com ?euyyzzntljt
mediafire.com ?ykdtdehoze2

---------------------------------------------------

VCD2:
mediafire.com ?wydlnt0g2iz
mediafire.com ?atkvnznem2q

-----------------------------------------------------

VCD3:
mediafire.com ?mew3xjdtwyj
mediafire.com ?qjtmoyivzvy


---------------------------------------------------

VCD4:
mediafire.com ?yjzm1kmkajm
mediafire.com ?21z2mfnnjzc


--------------------------------------------------

VCD5:
mediafire.com ?zmwwozbzuk1
mediafire.com ?gnq5qkuc4y4

-------------------------------------------------------

VCD6:
mediafire.com ?kiivyvdzmgy
mediafire.com ?xjvy2mmkhj0

---------------------------------------------------------

VCD7:
mediafire.com ?tytkwzejkgk
mediafire.com ?iul2z4dyymw


----------------------------------------------------

VCD8:
mediafire.com ?2rjfwcmgmjd
mediafire.com ?33mhnoztwj0


-----------------------------------------------------

VCD9:
mediafire.com ?nddzxnogozn
mediafire.com ?yx02zlj2iij

------------------------------------------------------

VCD10:
mediafire.com ?03tkeindltm
mediafire.com ?mimdzwxz2hf


-----------------------------------------------------

VCD11:
mediafire.com ?mzgjmwwy0mh
mediafire.com ?whiy5v0hrtz


-----------------------------------------------

VCD12:
mediafire.com ?uomtmyzigyt
mediafire.com ?5vjlmm5mc2t

--------------------------------------------------

VCD13:
mediafire.com ?imyumhtm4dn
mediafire.com ?jork3tgwo0h

--------------------------------------------------

VCD14:
mediafire.com ?t42tjwyzkzl
mediafire.com ?uywdt5eyt0t


--------------------------------------------------

VCD15:
mediafire.com ?ynmxk5kddme
mediafire.com ?2nmyywnmjiw

--------------------------------------------------

VCD16:
mediafire.com ?nubuzlgznym
mediafire.com ?izzmdtzn3nj

--------------------------------------------------
VCD17:
mediafire.com ?nt5xxym21km
mediafire.com ?oluedulyolo

--------------------------------------------------

VCD18:
mediafire.com ?kjddnzongny
mediafire.com ?zgjolodouhz

--------------------------------------------------

VCD19:
mediafire.com ?uidjzmidkq1
mediafire.com ?humz4lyqo5m


--------------------------------------------------

VCD20:
mediafire.com ?yhdgomdtmvw
mediafire.com ?nymwi2mnnmm

--------------------------------------------------

VCD21:
mediafire.com ?zrygqmakvmm
mediafire.com ?4qji2nwymbm

--------------------------------------------------

VCD22:
mediafire.com ?lytemyzzwzj
mediafire.com ?twmtlniqgmz

--------------------------------------------------

VCD23:
mediafire.com ?dhnxm2gzj0z
mediafire.com ?4itzngjoazk


--------------------------------------------------

VCD24:
mediafire.com ?y2mzj2zhoag
mediafire.com ?jdjjo4cqq0m


--------------------------------------------------

VCD25:
mediafire.com ?ztz5rydl2qd
mediafire.com ?w1amniym2zn

--------------------------------------------------

VCD26:
mediafire.com ?2njlzowcd2w
mediafire.com ?k2mkw0mzlyd


--------------------------------------------------

VCD27:
mediafire.com ?tzyz5mvzwdz
mediafire.com ?znzymenyggq

--------------------------------------------------

VCD28:
mediafire.com ?yzk1ka2ym1n
mediafire.com ?mzjnjk10n1j


--------------------------------------------------

VCD29:
mediafire.com ?ztnnvmhmwtz
mediafire.com ?iz1qyllmwyw

--------------------------------------------------

VCD30:
mediafire.com ?fzdmk1tmtdt
mediafire.com ?mm3fkmvykjy

Phần III - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS

VCD1:
mediafire.com ?enhrodyokzn
mediafire.com ?bwyg5m50gnx

--------------------------------------------------

VCD2:
mediafire.com ?ciyyizdregd
mediafire.com ?0jzjidcdry2


--------------------------------------------------

VCD3:
mediafire.com ?n2jmzwjijyz
mediafire.com ?tcyykgtmynj

--------------------------------------------------

VCD4:
mediafire.com ?vtzwteozjiz
mediafire.com ?iz0zztjf5ty

--------------------------------------------------


VCD5:
mediafire.com ?xjye2umjyha
mediafire.com ?mmv2jzweyv3

--------------------------------------------------
VCD6:
mediafire.com ?m1yzjtmlztw
mediafire.com ?udawdmimjt2

--------------------------------------------------
VCD7:
mediafire.com ?ymy2tyohkyz
mediafire.com ?2j2wyonmdxe

--------------------------------------------------

VCD8:
mediafire.com ?zalymyoemyw
mediafire.com ?jyzwde2gf5z

--------------------------------------------------
VCD9:
mediafire.com ?gmyzjozfwzn
mediafire.com ?dztzgximyzh

--------------------------------------------------

VCD10:
mediafire.com ?gxmzwd4wetn
mediafire.com ?yxzw3ozi2y0

--------------------------------------------------
VCD11:
mediafire.com ?muqgddazm5j
mediafire.com ?gnoym31jdjz

--------------------------------------------------

VCD12:
mediafire.com ?vyftgjdnhyf
mediafire.com ?zzjzmyz2jtm

--------------------------------------------------

VCD13:
mediafire.com ?jnle1mj3nnh
mediafire.com ?t4wfjyjn2dt

--------------------------------------------------

VCD14:
mediafire.com ?50wih1x5kih
mediafire.com ?zq04ftwjyzo

--------------------------------------------------

VCD15:
mediafire.com ?dv3zcjd5mmn
mediafire.com ?l0zkmddgnkd

--------------------------------------------------

VCD16:
mediafire.com ?tjqhujn0wgn
mediafire.com ?gyvnvyhmdnm

--------------------------------------------------

VCD17:
mediafire.com ?mo2gjhqam5d
mediafire.com ?dfl2y2jnmfz

--------------------------------------------------


VCD18:
mediafire.com ?wzr53nl4mgm
mediafire.com ?yz5mw4j1nd3
--------------------------------------------------

VCD19:
mediafire.com ?qyzmm1qjdfd
mediafire.com ?nj1jznmd3jn

--------------------------------------------------

VCD20:
mediafire.com ?zw2jmnj5ja1
mediafire.com ?g2mzdgz1mqt
avatar
ductin1124
Gà Con
Gà Con

Tổng số bài gửi : 37
Points : 98
Join date : 09/05/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết